Monoatomové prvky + koloidy - info.

Porozumění monoatomárním prvkům
Monoatomární prvek má pouze jeden atom na molekulu, zatímco diatomární prvek má atomy dva.
Monatomární a diatomární prvky mohou mít konfiguraci, která jim umožňuje vytvořit stabilní strukturu s
elektrony v Cooperově páru. Elektrony spárované v Cooperově páru jsou spojovány při nízkých teplotách.
Když jsou prvky konfigurovány tímto způsobem, stanou se supravodiči a při pokojové teplotě vykazují
kvantové fyzikální chování na viditelných stupnicích. Mohou vykazovat superfluiditu nebo anomální
gravitační odezvy, schopné proniknout pevnými předměty. Mohou mít deformovaná jádra s
vysokootáčkovými rychlostmi.
Od roku 1986 špičkoví světoví fyzici vědí , že skupina prvků ve středu periodické tabulky může přecházet
do jiné fáze. Tyto prvky ztrácejí své kovové vlastnosti a chovají se jako supravodiče. V tomto stavu jsou
jejich atomy izolovány od sebe, protože vstupují do super-deformovaného stavu vysokých otáček. Tyto
prvky jsou označovány jako přechodné kovy a sestávají převážně z platinové skupiny PGM ( platinum group
metals) a jiných vzácných kovů - mědi, stříbra a zlata.
Tyto přechodné kovy jsou součástí každé živé věci a bytostí na planetě, včetně lidí. Nelze bez nich
existovat, protože hrají zásadní roli v biologických procesech. Bylo zjištěno, že tyto prvky jsou schopny
fungovat odlišně než prvky jiné. Ve změněném stavu mají jejich jádra deformované tvary, zrychlí do
vysokých otáček a mohou přenést energii z atomu na atom bez ztráty energie. To vysvětluje teoretický
mechanismus Teorie Kvantového Vědomí, který neustále efektivně funguje.
Monoatomární prvky, které jsou přítomny v každé lidské bytosti, jsou světlem života, které proudí v
každém z nás. To, co mnozí lidé vnímají jako auru člověka, je vlastně pole supravodivosti. Když se tělu
nedostává určitých prvků, člověk může zažívat blokaci energetických kanálů, které se připojují k jejich
čakrám. Tyto prvky v monatomární formě
Pomáhají odstranit nahromaděné blokace v hmotných i astrálních tělech a vyčistit cestu k duchovnímu
probuzení a pevnému zdraví.
Jedna věc, kterou je potřeba pochopit u těchto všech produktů , je funkce minerálů a krevní plazmy.
Neexistuje žádné riziko užití příliš velkého množství. Jelikož se tělo chová k monoatomárním prvkům při
pohybu tělním systémem, jako k minerálu, takže pokud požijete přílišné množství, tělo prostě vyloučí tyto
přebytečné “minerály“ močí. Dle doporučení u jakéhokoliv doplňku či minerálního přípravku, se ujistěte, že
denně konzumujete dostatek vody (čisté bez fluoridu a chloru) doporučujeme v průběhu užívání denně 3
litry .
Po dokončení doporučeného režimu nebo svého vlastního, bude vaše tělo vyžadovat už méně kteréhokoli
monoatomárního produktu, aby si udrželo svou nově nalezenou energii, dobré vědomí a osvícení.